Giống cà phê dây Thuận An năng suất cao

 

Đặc điểm của giống cà phê dây Thuận An

  • Lá: To hình mũi mác, màu xanh đậm, viền là hơi gợn sóng.
  • Thân là tàn: Thân có độ cứng cáp chống chịu được với thiên tai. Cành có xu hướng rũ xuống khi cây treo trái.
  • Năng suất: 5-7 tấn/ha
  • Thời điểm thu hoạch giống: 12 – 1 Dương lịch. Cho thu hoạch muộn hơn những giống cà khác tại thị trường.
  • Tỷ lệ tươi nhân: 3.9 – 4.1/1

Cà phê dây đã được công nhận hay chưa?

Vào tháng 3 năm 2017 cà dây đã được Sở Nông Nghiệp công nhận cà phê dây là một trong những giống cà tốt. Có thể nhân rộng diện tích, vì thế bà con cứ yên tâm canh tác.

Quyết định số 107/QĐ-SNN. Đủ tiêu chuẩn lưu hành, khuyến khích nhân rộng.

Mua giống cà phê dây ở đâu?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *