Cây Sầu Riêng Dona – Monthong Thái

35.000

Cây giống được ươm hạt trực tiếp trong bầu ươm.

Áp dụng phương pháp ghép nêm

Chiều cao: Từ mặt bầu đến đỉnh sinh trưởng 40 – 70cm

Độ phát triển của chồi: 25 – 50cm

Trọng lượng: 2,5 – 3kg/ bầu

Mã: MBM_83279 Danh mục: ,